ציצית קטן צמר מחיר

By | February 4, 2022

ציצית קטן צמר מחיר. גוזז צמר בשבת חייב חטאת אם גזז כמות צמר שאפשר לטוות ממנה חוט שארכו לפחות פעמיים רוחב. דין פרוטה כדין מאה מנה.

גופיה ציצית צמר - טליתות / ציציות | מזוזות חלוצה
גופיה ציצית צמר – טליתות / ציציות | מזוזות חלוצה from www.mezuzah.org.il

מטבע קטן, ומשמש בביטויים בתור ערך זעיר: דין פרוטה כדין מאה מנה. גוזז צמר בשבת חייב חטאת אם גזז כמות צמר שאפשר לטוות ממנה חוט שארכו לפחות פעמיים רוחב.

מטבע קטן, ומשמש בביטויים בתור ערך זעיר:

כאשר מחיר ארבע סאים קמח הוא סלע). גוזז צמר בשבת חייב חטאת אם גזז כמות צמר שאפשר לטוות ממנה חוט שארכו לפחות פעמיים רוחב. דין פרוטה כדין מאה מנה.